Jenneke Smit

Het paardenvirus stak bij Jenneke (1984) al op jonge leeftijd de kop op, ondanks dat de rest van de familie niet over 'paarden-genen' beschikt. Vanaf haar twaalfde levensjaar is Jenneke enorm geïnteresseerd in de sportpaardenfokkerij.

Na het afronden van de HAVO is zij als freelancer aan de slag gegaan bij Horses of the Dutch, waar ze tevens kennis maakte met het schrijven van artikelen. Ook het bijhouden van de pedigreedatabase HIS behoorde tot haar taken. Enkele jaren later, tijdens het vierde jaar van de opleiding HBO Communicatie, kreeg Jenneke de mogelijkheid om fulltime te gaan werken voor de nieuwe hippische krant Het Sportpaard, een kans die ze met beide handen heeft aangegrepen. Na anderhalf jaar zich volledig op Het Sportpaard gericht te hebben, begon ze in juli 2008 ook met het schrijven voor andere bladen, zoals In de Strengen en De Hoefslag.

Van 2004 tot 2011 zat Jenneke in het bestuur van Fokvereniging VHV, van 2006 tot 2013 in het regiobestuur van KWPN Groningen en sinds 2013 in het afdelingsbestuur van KWPN Noord-Veluwe. In het kader van de opleiding HBO Communicatie heeft zij in 2006 een half jaar stage gelopen bij Jac Remijnse (Horse Genetics), wat een heel leerzame periode is gebleken. Sinds 2005 schrijft ze teksten voor veulenveilingen zoals Starsale Auctions, waar ze tevens twee jaar in het bestuur zat. Later volgden ook vele andere veilingen en opdrachtgevers.

Onder het kopje ‘Paarden’ staat meer informatie over de huidige paarden van Jenneke, die ze in de sport uitbrengt en waarmee ze jaarlijks één of twee veulens fokt.